Möten


"Våra möten var som en ventil, att sätta ord på tankar och få stöd i att få klarhet i vart jag ville. I min utmaning att hantera många ’bollar i luften’ fick jag konkreta tips och råd i att komma vidare. Jag är mycket glad för ditt mentorskap, det var en vändpunkt för mig från att vara superstressad och sliten, till att vara klar, fri och handlingskraftig."


Fredrik Hörlyk
Director, Product Marketing, Enea


 

Arbetsområden

 

  • Mentor: Stöd och rådgivning för chefer, ledare och företagare.

  • Bokmentor: Stöd och hjälp i processen att skriva och att "äntligen" bli klar med sitt bokmanus.

  • En Mentor i Livet: Stöd och rådgiving. Hitta dig själv. Frid, balans, trygghet. Relationer. Välja rätt väg. Må bra.

  • Nyhet! Nyföretagarpaket: I samarbete med E Webbproduktioner ger vi dig ett unikt helhetskoncept som nyföretagare: Du får som ny företagare både tillgång till mentorstöd/rådgivning och rådgivning/utveckling av webbaserade tjänster, hemsidor, samt strategisk utveckling av din marknadskommunikation via sociala medier.


 

Boka möte på boka@enmentor.se

 

Bakgrund


Jag har varit företagsledare och haft egna verksamheter under många år. Jag vet vad personalansvar, likvida utmaningar, stress och accelererande ohälsa kan innebära.

Jag vet att det ibland kan vara ensamt som företagare, som anställd, som VD/Chef eller helt enkelt bara som människa. Att det ibland kan vara svårt att hantera en situation på egen hand, svårt att lita till sin egen kompetens, sina egna känslor och tankar.

I dessa lägen är det viktigt att kunna kommunicera med någon annan, att få ett bollplank som inte bara lyssnar, utan som utifrån egna erfarenheter kan komma med förslag och även locka fram de egna tankarna och lösningarna som sitter lite svårtillgängliga i ensamhetens tillfälliga förvirring.

Vår egen potential att lösa situationer, att leva och hantera livet självt är mycket större än vad vi ibland vågar tro. Och mycket mer än vad vi kan tro påverkar dagsformen och omgivningen våra handlingar och beslut, eller ofta, avsaknaden av beslut.

Svårigheten att se sitt eget värde och sin egen kompetens utifrån den egna horisonten är en av grundproblemen till de svårigheter som uppstår i vardagen, oavsett om det gäller arbetsplatsen eller i privatlivet.

Jag uppmärksammade behovet av En Mentor i livet, i näringslivet, privatlivet och på arbetsplatsen. Behovet av att ha ett bollplank såsom en avlastning, tröskelsänkare och motivator. En möjliggörare och en stunds återhämtning, en fristad där människan kan återhämta sig, ladda batterierna och med stöd och egen kraft byta spår och förändra sin situation, med förståelse för andra, men även och primärt av sig själv.


Christer Holm


Läs mer om Christer och hans böcker


© En Mentor Sverige | Webbplats byggd av E Webbproduktioner - www.edvinholm.se